Idrettsskader

Driver du med organisert idrett er du forsikret gjennom lisens. Ved skade registerer du dette hos forsikringsselskapet og deretter kan du bestille time hos oss.

De fleste idrettsforbund er nå tilknyttet Idrettens Skadetelefon. Her registreres skade, og så vil du bli henvist til en av våre fysioterapeuter som er tilknyttet deres spesiaistnettverk.

Håndballskader registreres hos Gjensidige:


Privat helseforsikring

Vi har avtale om direkteoppgjør med alle forsikringgselskaper som tilbyr helseforsikring. En stor andel firmaer i distriktet forsikrer sine ansatte. Forsikringen omfatter ofte oppfølging av fysioterapeut.


Forsikring