Laktatprofil

Utøveren arbeider i 3-5 minutters perioder med trinnvis økende belastning. For hver belastning måles laktatkonsentrasjon i blodet og HF. Disse parametrene sett i sammenheng med VO2maks og HFmaks gir informasjon for å vurdere effekten av utført trening. På samme måte som for VO2maks-test bør testen gjennomføre idrettsspesifikt. De fleste tester maksimalt oksygenopptak etter avsluttet laktatprofiltest. Det er derimot også mulig å utelate VO2maks-testen!

Styrketester

Våre personlige trenere og fysioterapeuter utfører ulike styrketester individuelt eller i grupper.

Gang- og løpsanalyse

Ved hjelp av observasjon og analyse av ditt gange- eller løpsmønster kan vi finne elementer som kan gi grunnlag for øvelser og teknikkendringer som kan bedre og effektivisere din gange/løp.