Maksimalt oksygenopptak (VO2maks)

Det maksimale oksygenopptaket (VO2 maks) er den største mengden oksygen som kroppen kan ta opp og utnytte når du utfører et hardt fysisk arbeid. Protokollen er en standard test med økning av belastning hvert minutt til utmattelse. Ved hjelp av denne testene vurderer vi kondisjonsnivået ditt; om det er på nivå med det som er forventet for alderen din og med det treningsgrunnlaget du har lagt ned. Vi kan også se om treningen har gitt ønsket effekt. Du får et objektivt mål og kan eventuelt justere treningen din. På den måten får du trent optimalt.

 Testene gjennomføres både på tredemølle og wattsykkel.

 

 

Laktatprofil

Utøveren arbeider i 3-5 minutters perioder med trinnvis økende belastning. For hver belastning måles laktatkonsentrasjon i blodet og HF. Disse parametrene sett i sammenheng med HFmaks gir informasjon for å vurdere effekten av utført trening. Laktat-testen utføres på tredemølle eller ergometersykkel.

Return to play-tester

Rehabilitering etter skader tar vi særdeles alvorlig og er noe av det vi driver mest med. Det er svært viktig at mosjonist og utøver trener målrettet mot den idretten eller aktiviteten som man skal tilbake til og at treningen derfor har progresjon og er idrettsspesifikk. For å redusere risikoen for nye skader, kjører vi ulike "return to play"-tester før vi kan anbefale utøver å begynne med full trening eller konkurranser igjen. 

Gang- og løpsanalyse

Ved hjelp av observasjon og analyse av ditt gange- eller løpsmønster kan vi finne elementer som kan gi grunnlag for øvelser og teknikkendringer som kan bedre og effektivisere din gange/løp.