Laktatprofil

Utøveren arbeider i 3-5 minutters perioder med trinnvis økende belastning. For hver belastning måles laktatkonsentrasjon i blodet og HF. Disse parametrene sett i sammenheng med HFmaks gir informasjon for å vurdere effekten av utført trening. Laktat-testen utføres på tredemølle eller ergometersykkel.

Return to play-tester

Rehabilitering etter skader tar vi særdeles alvorlig og er noe av det vi driver mest med. Det er svært viktig at mosjonist og utøver trener målrettet mot den idretten eller aktiviteten som man skal tilbake til og at treningen derfor har progresjon og er idrettsspesifikk. For å redusere risikoen for nye skader, kjører vi ulike "return to play"-tester før vi kan anbefale utøver å begynne med full trening eller konkurranser igjen. 

Gang- og løpsanalyse

Ved hjelp av observasjon og analyse av ditt gange- eller løpsmønster kan vi finne elementer som kan gi grunnlag for øvelser og teknikkendringer som kan bedre og effektivisere din gange/løp.