Såletilpassing

Hver dag går vi ca 15 000 skritt. I løpet av et helt liv har vi gått mange millioner skritt. Studier viser at 70 % av oss har feilstillinger i foten. Plager som oppstår som følge av feilstilling i foten kan forplante seg oppover i kroppen og gi plager i ankler, knær, hofter og rygg. Svært mange skader som oppstår, kan skyldes måten vi belaster foten og hvordan foten er formet. Sammen med øvelser, kan tilpassede innleggsåler forebygge skader.

For å undersøke om du trenger såler, gjennomfører terapeuten en undersøkelse av både fot, ankler, knær, hofter og rygg. Du vil bli testet i ulike belastningssituasjoner, som f. eks. normal gange, knebøy og løping. Vi tester også ut idrettspesifikke belastningssituasjoner. Sålene støpes og tilpasses så individuelt.

En tilpasset såle kan:
• Bremse ned eller forhindre en uønsket bevegelse
• Stabilisere fot, ankel og kne 
• Virke støtdempende
• Korrigere eller forbedre biomekanikk i kroppen.

Vi benytter oss av såler fra Vasyli Medical.