Ultralyddiagnostikk

Stavanger Idrettsklinikk tilbyr diagnostisk ultralydscanning av muskel og skjelett ved Dr. Michael Ammicht.

Ved hjelp av et ultralydapparat så kan legen se dine muskler, bein og ledd. Bildene blir sammenliknet med frisk side som hjelper legen med å bedømme om de funnene som gjøres på bildene, er relevant for dine plager. Legen tar opp en grundig sykehistorie og gjør en relevant klinisk undersøkelse i forkant av ultralydundersøkelsen. Basert på de funnene som gjøres vil legen søke å bekrefte eller avkrefte ved hjelp av bildene ultralydskanneren kan produsere