Osteopati

Osteopati er en manuell behandlingsform, med fokus på sammenhengen mellom kroppens forskjellige systemer og hvordan de fungerer i forhold til hverandre. Vi vurderer muskel- og skjellettsystemet sammen med bindevev, kroppens organsystem og sirkulasjonen i kroppen.

En osteopatisk undersøkelse er svært grundig, og osteopaten går igjennom hele kroppen for å kartlegge og komme frem til en diagnose. Osteopati fokuserer på sammenhenger i kroppen for å finne årsaken til smerten, som ofte kan være et annet sted enn der smerten oppleves. Osteopati er basert på anatomi, fysiologi, patologi og biomekanikk.

Osteopaten bruker ulike teknikker: mobiliserings- og manipulasjonsteknikker av ledd, samt bløtvevsteknikker på bindevev rundt organsystemer og muskel-skjellettsystemet.