Idrettsfysioterapi

Våre Idrettsfysioterapeuter er godkjent av Forening for Idrettsfysioterapi og Fysisk Aktivitet (FIFA) som krever omfattende videreutdanning og erfaring med idrettsmedisin.

I tillegg har flere av våre Idrettsfysioterpeuter utdannelsen IOC Diploma in Sports Physical Therapies og FIFA Diploma in Football Medicine.

Vi er i spesialistnettverket til Idrettenshelsesenter som gir utøvere med lisens mulighet til å få dekket behandling hos oss. 

Idrettsfysioterapi omfatter kunnskap om generelle og spesifikke behandlings- og rehabiliteringsprinsipper ved både akutte skader og belastningsskader. Idrettsfysioterapi er et tilbud til topp- og breddeidrett, barn og eldre, og skal stimulere til fysisk aktivitet for hele befolkningen. Aktivitet og trening er sentrale tiltak i idrettsfysioterapi. Dette gjelder både innenfor behandling, rehabilitering og forebygging.