Gitte Næss

Gitte har en Mastergrad i kiropraktikk fra Anglo European College of Chiropractic (AECC), Portsmouth University i England fra 2000. Gitte er medlem av Norsk Kiropraktor Forening og KIRO(Kiropraktorenes Idretts- og rehabiliteringsorganisasjon). Hun jobbet i flere år ved en stor tverrfaglig klinikk i Bergen, og ble tilknyttet Stavanger Idrettsklinikk i 2011. Gitte har bred erfaring med behandling av både akutte og langvarige rygg- og nakkeplager.

Hun er selv tidligere turner, og har en stor interesse for idrettskader, og da spesielt hos turnere. Gitte har tidligere fulgt opp Norges beste mannlige gymnast Stian Skjerahaug, nå Oslo-basert, samt Stavanger Diamonds og Lura Bulls. Gitte brenner for å få folk i bevegelse, samt det å selv kunne mestre sine egne plager gjennom god kommunikasjon og informasjon.