Fysioterapi

Fysioterapi er en klinisk og forebyggende virksomhet som utøves av fagpersoner med offentlig godkjenning/autorisasjon. Fysioterapeutens kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon. Fysioterapeuter har spesialkompetanse på muskel- og skjelettapparatet og er sentrale i forebygging og behandling av belastningslidelser. 

Våre fysioterapeuter jobber utfører grundige undersøkelser, før de setter opp en behandlingsplan. Dette kan blant annet være behandling med manuelle teknikker og øvelser.

Våre fysioterapeuter har høy faglig kompetanse og bruker mye tid på videreutdanning og kursing slik at vi best mulig kan ivareta våre pasienter. 

Terapeutene ved Stavanger Idrettsklinikk har avtale med alle forsikringsselskapene med helseforsikring.