På Stavanger Idrettsklinikk har vi samlet ulike typer medisinsk personell, terapeuter og trenere under samme tak. Slik kan vi til enhver tid tilby faglig høy standard og et sammensatt og  profesjonelt tilbud til kundene våre. 

Hver terapeut hos oss har ulike spesialiteter innenfor sine fagområder. Vi anbefaler at du tar kontakt med oss per mail eller telefon og gir oss litt informasjon om din problemstilling slik at vi kan gi deg best mulig behandling og oppfølging.

Det er lett å komme i kontakt med oss og vi har kort ventetid!