Fysioterapi

Fysioterapi er en klinisk og forebyggende virksomhet som utøves av fagpersoner med offentlig godkjenning/autorisasjon. Fysioterapeutens kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon. Fysioterapeuter har spesialkompetanse på muskel- og skjelettapparatet og er sentrale i forebygging og behandling av belastningslidelser. 

Våre fysioterapeuter jobber utfører grundige undersøkelser, før de setter opp en behandlingsplan. Dette kan blant annet være behandling med manuelle teknikker og øvelser.

Idrettsfysioterapi

Idrettsfysioterapi omfatter kunnskap om generelle og spesifikke behandlings- og rehabiliteringsprinsipper ved både akutte skader og belastningsskader. Idrettsfysioterapi er et tilbud til topp- og breddeidrett, barn og eldre, og skal stimulere til fysisk aktivitet i hele befolkningen. Aktivitet og trening er sentrale tiltak i idrettsfysioterapi. Dette gjelder både innenfor behandling, rehabilitering og forebygging. 

En idrettsfysioterapeut er en fysioterapeut med spesialisering eller videreutdanning innenfor idrettsfysioterapi.

 

Manuellterapi

En manuellterapeut er en fysioterapeut med spesialkompetanse i muskel- og skjelettplager. Manuellterapi er en mastergradsutdanning, i Norge ved Universitetet i Bergen, og en manuellterapeut har totalt 6 års utdannelse inkludert turnus.

Sentralt for en manuellterapeut er å gjennomføre en grundig undersøkelse ved oppstart, da en nøye kartlegging av pasientens funksjon er viktig for å finne frem til riktig diagnose og tiltak.

Av behandlingsmetoder er leddspesifikke tiltak som manipulasjon og mobilisering viktige, men manuellterapeuten behandler også triggerpunkter, stram og øm muskulatur og annet bindevev. Da kan IMT (triggerpunktbehandling med nåler)eller trykkbølge være aktuelle behandlingstiltak. Mer tradisjonelle bløtvevsteknikker kan også være en del av behandlingspakken.

Et aktivt rehabiliteringsforløp er det viktigste i all behandling hos manuellterapeuten. Pasienten vil derfor alltid få spesifikke øvelser for det området han/hun er plaget med.  Det er også en viktig del av opplegget å fokusere på muligheter og ressurser hos pasienten, avdramatisere plagene og fokusere bort fra smerte og funksjonssvikt.

Et behandlingsforløp hos en manuellterapeut skal alltid ha en klar plan, med der en gradvis gjør pasienten mer selvhjulpen, og avvikler behandling etter en gitt tid. Det er imidlertid alltid individuelt hvor mange behandlinger den enkelte trenger.

Manuellterapeuten er primærkontakt. Det vil si at han/hun kan henvise pasienten videre til radiologisk undersøkelse, spesialist og i tillegg sykemelde, dersom det skulle være behov for det.