Forskning viser at smerter i kroppen vår i høy grad blir påvirket av psykiske og sosiale elementer i tillegg til de rent biologiske. Dette vektlegger vi i vår behandling av pasienter i klinikken.  Våre gode kollegaer Magnus Håmstø, Einar Svindland og Ole Morten Salthe har sammen med Render laget en fin brosjyre som forklarer dette på en fin måte. Ta gjerne en titt på www.omsmertepå123.no

Comment